Komunikat Prezydenta Bytomia do mieszkańców zainteresowanych zakupem za pośrednictwem gminy Bytom węgla po preferencyjnej cenie

Każda uprawniona osoba zainteresowana zakupem za pośrednictwem gminy Bytom węgla po preferencyjnej cenie 2 tys. zł brutto za tonę (cena ta nie obejmuje kosztów transportu ze składu węgla do do gospodarstwa domowego) powinna złożyć pisemną deklarację w jednym z 8 punktów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w terminie od 31 października do 10 listopada 2022 r. 

 

Gmina Bytom szacuje zapotrzebowanie oraz liczbę mieszkańców, którzy są zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie w myśl zapisów nie uchwalonej jeszcze, a procedowanej Ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

 

Zgodnie z zapisami procedowanej Ustawy osobami uprawnionymi do starania się o zakup węgla po preferencyjnej cenie mają być osoby, które mają prawo do ubiegania się o otrzymanie dodatku węglowego (czyli osoby w gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków). Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Formularze deklaracji dostępne będą w punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Formularz deklaracji zawierać będzie: imię i nazwisko osoby zainteresowanej zakupem węgla po preferencyjnej cenie, adres gospodarstwa domowego, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, sortyment oraz ilość węgla, jaką mieszkaniec chciałby zakupić po preferencyjnej cenie (maksymalnie 3 tony).

 

Deklaracje będzie można składać od 31 października do 10 listopada w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – w poniedziałki od 8.00 do 16.30, do wtorku do czwartku w godz. 8.00 do 15.00, w piątki od godz. 8.00 do 13.30 – w następujących lokalizacjach:

– Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 1, Plac Akademicki 9

– Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 2, ul. Łagiewnicka 15

– Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 3, ul. Piłsudskiego 67

– Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 4, ul. Stolarzowicka 35

– Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 5, ul. Orzegowska 20a

– Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6, ul. Konstytucji 91

– Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 7, ul. Szymały 122B

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Strzelców Bytomskich 16

 

Uwaga! Złożenie deklaracji nie gwarantuje zakupu węgla za pośrednictwem gminy po preferencyjnej cenie. Gmina nie będzie organizowała transportu ze składu węgla do gospodarstwa domowego.