Pogrzeb

Chrześcijańskim obowiązkiem jest pogrzebanie ciała ludzkiego, które za życia było „świątynią Ducha Świętego” i a kiedyś Bóg wskrzesi je z martwych.
Bardzo prosimy, aby ustalając termin pogrzebu zgłosić się najpierw do kancelarii parafialnej (w takim przypadku również poza godzinami urzędowania) a dopiero potem do zakładu pogrzebowego, bowiem księża mają zajęcia w szkole i nie każdy termin pogrzebu będzie możliwy!
Pochówek możliwy jest na każdym cmentarzu w Bytomiu, pod warunkiem ustalenia szczegółów z zarządcą danego cmentarza.

Kościół nie odmawia pogrzebu samobójcom, ze względu ograniczone władze umysłu w chwili podejmowania decyzji o śmierci samobójczej i w związku z tym nie do końca świadomą i wolną decyzję tego czynu. Pogrzeb takich osób ma jednak skromną oprawę, aby podkreślić, że samobójstwo nie jest sposobem na rozwiązywanie życiowych problemów ani nie rodzić przekonania w uczestnikach ceremonii pogrzebowej, że oto żegnamy „bohatera”.
Kościół udziela chrześcijańskiego pogrzebu również osobom, które były poddane kremacji, o ile prochy zostaną złożone w grobie, a sama kremacja nie była manifestacją niewiary w „ciał zmartwychwstanie”.

NIEKTÓRE PRZEPISY KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DOT. POGRZEBU:

Kan. 1183 –
§ 2. Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.
§ 3. Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę.
Kan. 1184 –
§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
2. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
Kan. 1185 – Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.