Historia parafii

Osiedla mieszkaniowe w południowo-wschodniej części miasta, przyległe do kopalni Rozbark, należały do parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu, z której wydzielono obecną parafię św. Anny. Po porozumieniu się Kurii Diecezjalnych w Opolu i Katowicach, we wrześniu 1986 r. do parafii św. Anny zostało włączonych dodatkowo kilka bloków mieszkalnych osiedla Arki Bożka, należących przedtem do parafii św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach w diecezji katowickiej. Jeszcze przed powstaniem parafii został rozpisany konkurs na budowę nowego kościoła przy ul. Chorzowskiej. Spośród kilku, jako najbardziej odpowiedni, został wybrany projekt inż. Huberta Wagnera. Pomimo wielu trudności natury administracyjnej, 2 sierpnia 1982 r. nowej parafii została przyznana działka budowlana. Pozwolenie na budowę nosi datę 2 października 1982 r.

W dwa dni po uzyskaniu pozwolenia na budowę, na przydzielonym placu, rozpoczęto pierwsze prace. Kierownictwo budowy objął inż. Mieczysław Radomski z Tarnowskich Gór, a budowniczym ze strony parafii został ks. Antoni Żelasko – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP – przy osobistym zaangażowaniu proboszcza, ks. prałata Wacława Schenka. Niestety, 29 października 1982 r. ks. Schenk uległ śmiertelnemu wypadkowi w drodze na budowę nowego kościoła. Po ukończeniu budowy fundamentów i zalaniu „dolnego” kościoła, 24 czerwca 1984 r. został wmurowany akt erekcyjny i kamień węgielny (autentyczny kamień z grobu św. Piotra w Rzymie), poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II 11 października 1982 r.

Ulice należące do parafii:
Arki Bożka, Bema, Chorzowska 9-55 i 12a-36, Cicha, Głowackiego, Kołobrzeska, Kopalniana, Łączna, Mikołaja, Miodowa, Prokopa, Pszczyńska, Ks. Schenka, Sienna, Smółki, Tuwima

Szkoly:
Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 32, Szkoła Podstawowa nr 42, Liceum Ogólnokształcące nr 3

 

Parafia prowadzi księgi: chrztów, ślubów i zgonów od stycznia 1986 r.