Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji – opiekun: ks. Łukasz Kwieciński; liderzy świeccy: Michał Wójcik

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała jako odpowiedź na słowa Jezusa „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mt 28, 19; Mk 16, 15). Szkoła przygotowuje do tego, by głosić Dobrą Nowinę o Jezusie w świecie współczesnym, czyniąc to w taki sposób, aby każdy katolik potrafił przekazać Słowo Boże w formie prostej, żywej i skutecznej.

Szkoła chce być pomocą dla Kościoła, narzędziem, dzięki któremu wierzący pozostając w swojej duchowości i na miejscu, na którym postawił go Bóg, będzie mógł wykonywać jeszcze lepiej to, co jest jego pracą; to, co jest jego powołaniem. Szkoła służy pomocą innym ruchom i wspólnotom będąc skutecznym narzędziem pracy. Służy i formuje wspólnoty w Kościele do czynnego i praktycznego podjęcia misji ewangelizacyjnej.

Każda ze Szkół Nowej Ewangelizacji, podlega biskupowi diecezji, w której pracuje. Wszystkie działania Szkół Nowej Ewangelizacji są podejmowane w porozumieniu z hierarchią Kościoła oraz w posłuszeństwie pasterzom.
Duchowość Szkoły stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego czynnikiem głównym jest otwarcie na Ducha Świętego tak, aby pod Jego działaniem każdy uczestnik doświadczył nowego spotkania z Chrystusem, jako osobistym Zbawicielem i Panem, oraz nowego zapału ewangelizatora.

Styl naszego życia duchowego wyznaczają: codzienna modlitwa ze Słowem Bożym, aktywne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła – zwłaszcza w sakramencie Pokuty i Pojednania, oraz Eucharystii, współpraca z działaniami Kościoła Diecezjalnego – pod przewodnictwem Biskupa.

Spotkania to przede wszystkim wspólna modlitwa, w czasie której uwielbiamy Boga, składamy Mu dziękczynienie, a także wzywamy Ducha Świętego. Spotykamy się również po to by się formować. Naszą formacją oprócz kursów i warsztatów tematycznych (prowadzonych przez SNE), są także spotkania wspólnotowe. Spotkanie wspólnoty to czas, kiedy możemy być razem jako znajomi i przyjaciele. To czas nawiązywania nowych relacji.

strona www: www.snebytom.pl

Spotkania odbywają się w każdy piątek od 19.00 do 21.00