Żywy różaniec

Róże Różańcowe (żywy Różaniec) – opiekun: ks. Proboszcz.

 

Róże Różańcowe zajmują szczególne miejsce w naszej wspólnocie parafialnej. Jest to wspólnota modlitewna (obecnie licząca 21 pełnych „Róż”), do której może należeć każdy katolik, który szczególnie kocha Maryję i modlitwę różańcową.
Można powiedzieć, że Róże Różańcowe tworzą zaplecze modlitewne Kościoła. Modlitwa Róż Różańcowych ma na celu: Odwrócenie gniewu Bożego poprzez orędownictwo Królowej Różańca świętego, ożywianie wiary w sercu człowieka poprzez praktykę codziennej modlitwy oraz upraszanie nawrócenia grzeszników i zachowanie czystej wiary w naszej Ojczyźnie Każda „Róża” składa się z dwudziestu osób, na której czele stoi zelator.
    Członek Róży odmawia i rozważa codziennie jedną tajemnicę (dziesiątkę) Różańca, modląc się w intencjach ogólnych Kościoła, w intencji misyjnej i parafialnej. Raz w miesiącu, w pierwszą sobotę o 17.30 następuje zmiana tajemnic. Zostają także wtedy podane nowe, szczególne intencje, w których przez cały miesiąc członkowie żywego Różańca będą się modlili.